fredag 12 september 2014

Årets Matlandethuvudstad är VÄXJÖ

Mathuvudstaden i Småland är nu också hela Sveriges Matlandethuvudstad 2015.
Välförtjänt tycker vi - inte minst därför att de arbetar så framgångsrikt och entusiastiskt med utveckling av måltiderna både på sjukhuset och i de kommunala köken. En särskild eloge förtjänar Växjö från det offentliga måltidssverige för att de årligen (senast förra veckan) anordnar intressanta seminarier och debatter med fokus på måltiderna i vård, skola och omsorg.
Läs mer om motiveringen för utmärkelsen och vilka de konkurrerade med om titeln på regeringens webbplats Här

torsdag 11 september 2014

Välkommen till Branschdagar 11-12 november!

Vid nyår går tiden ut för vårt projekt Nationellt kompetens-
centrum för offentliga måltider. Men innan dess ska vi hinna med att avsluta våra uppdrag och göra andra roliga och intressanta saker. Bland annat att arrangera branschdagar för alla som arbetar med offentliga måltider den 11-12 november i Stockholm.

Dagen innan, den 10 november, träffas nätverket Mat, Måltider och funktions
nedsättning dit alla också är välkomna.

Tisdag den 11 november har rubriken Aktuell forskning om offentliga måltider. Vi får en inblick i intressanta forskningsprojekt om förskolan, skolan, hemtjänsten, sjukhus och gruppbostäder och tillfälle att diskutera hur de kan tillämpas i verksamheterna. Dagen avslutas med ett mycket spännande föredrag om ”Funktionell dumhet i organisationer”

Den andra dagen den 12 november har rubriken Aktuella branschfrågor på Livsmedelsverket. Då summerar vi vår projekttid i Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg och berättar om våra uppdrag som avslutas i höst. Experter från Livsmedelsverket medverkar och informerar om aktuella frågor som allergi och de nya reglerna om information till matgästerna.

Vi fortsätter också på temat för vårt seminarium i Almedalen med rubriken Slaget om skolmaten. Vem ska bestämma om vilken mat som ska serveras i skolrestaurangerna? Är ökad individualisering ett hot eller en möjlighet?

På kvällen den 11 november finns möjlighet att delta i en middag

Vi hoppas och tror att det blir riktigt intressanta dagar som kommer att ge både ny kunskap, inspiration och tillfälle att umgås med hundratals kollegor från hela landet.

Just du ska känna dig varmt välkommen!

Du kan anmäla dig till en eller flera dagar. Deltagaravgift: 250 kr/dag den 11-12 november. Nätverksträffen den 10 november är kostnadsfri.


Det är begränsat antal platser. Vid många anmälningar förbehåller vi oss rätten att fördela platserna.


 Program och anmälantisdag 2 september 2014

Berätta och öka kunskapen, nyfikenheten och förtroendet!

På onsdag den 3 september öppnar tre kök i Lidköping sina dörrar för besökare och inbjuder till matsafari. Ett bra exempel på att visa verksamheten och på det sättet öka kunskapen, nyfikenheten och förtroendet för de offentliga måltiderna.

Det serveras tre miljoner måltider varje dag och det borde det berättas mer om. Det borde berättas mer om alla de som jobbar i köken, deras kunskap och engagemang. Om måltidernas betydelse för hälsa och välbefinnande. Om alla insatser som görs för att höja kvalitén, göra måltiderna goda, näringsriktiga, trivsamma, hållbara och säkra för alla.

Genom att berätta, samtala och visa öppenhet mot omvärlden bygger vi förtroende och ökar kunskapen. Det är så relationer skapas och många missförstånd kan undvikas. För om vi inte själva berättar, vem gör det istället? Vilken bild av de offentliga måltiderna förmedlas då? Ska vi bara synas när vi får försvara, förklara och besvara?

Det finns många olika sätt att berätta. Lidköpings matsafari är ett. Ett annat är att kontakta lokala media när något är på gång. Många verksamheter har upptäckt sociala medier och här går det att lära av varandra. Här ett litet axplock:

Halmstad måltidsservice har sin
blogg Måltidsinspiration i Halmstad – Våra goda sidor.

I Linköping används facebook för information om skolmatsmenyn men också att sprida kunskap om mat och näring. Dessutom bilder och löpande info om jobbet i köken.

Bergfast äldreboende i Osby använder Instagram (@bergfast) och lägger ut fantastiska bilder på maten som serveras och hur måltiderna blir trivsamma med olika aktiviteter.

På Instagram finns också skolkök i Ystad under användarnamnet @skolmatystad_angavast

Flera skolkockar finns på twitter. En av dessa är Håkan Lundholm (@skolkocken) Håkan har också en
blogg

Hur jobbar ni med att öka kunskapen och förtroendet för offentliga måltider? Hör gärna av er till lenab.forsman@slv.se  så kan vi sprida fler exempel här på bloggen under hösten

onsdag 27 augusti 2014

Måltidsmiljön tydligare i de öppna jämförelserna

I sitt arbete att utveckla de öppna jämförelserna har Socialstyrelsen just avslutat ett projekt där man sökt nya indikatorer för att mäta måltidsmiljö. Rapporten Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheter, förslag till indikatorer vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom särskilda boenden och dagverksamheter.

Projektgruppen har enats om att föreslå fem indikatorer. De behandlar, om de äldre ser fram emot måltiden, om de anser att de får den hjälp de behöver, om individuella behov och önskemål beaktas, samt om det finns skriftliga rutiner för måltiden och för omsorgsmåltiden.

I det måltidspussel som vi tagit fram passar indikatorerna främst i måltidspusslets bit Trivsam men berör även pusselbitarna Integrerad och Näringsriktig.

Vi ser med nyfikenhet fram emot hur de olika indikatorerna ska kunna inspirera kommunerna till att skapa bättre måltider i äldreomsorgen.

torsdag 21 augusti 2014

Ny unik kartläggning av skolmat i EU

För första gången har skolmatspolicys i EU kartlagts. I en rapport som släpptes i juli 2014 kan man fördjupa sig vilka regler och riktlinjer som finns för skolmat i de 28 EU-länderna samt Norge och Schweiz. Kartläggningen genomfördes med en enkät och avslutades med en workshop där vi fanns med tillsammans med drygt 40 kollegor från andra europeiska länder. 

Rapporten "Mapping of National School Food Policies across the EU28 plus Norway and Switzerland" hittar du här: 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/lbna26651enn.pdf  

Kartläggningen och workshopen visade att alla europeiska länder har policys för skolmåltider även om måltiderna inte ofta är kostnadsfria som i Sverige. Några fler resultat i korthet:
Länder med obligatoriska (orange)
och frivilliga (blå) skolmatspolicys.
(bild från rapporten)
  • Alla de 34 undersökta länderna hade policys för skolmat, i 18 länder var de obligatoriska och i 16 länder var de frivilliga (se karta till höger).
  • Över 90% av policyerna för skollunch berörde råd om livsmedelsval, 70 % omfattade portionsstorlekar och 65 % inkluderade referensvärden för näringsämnen.
  • 65-82 % uppmuntrade tillgång till vatten och begränsade eller förbjöd sötade drycker.
  • De flesta länders skolmatspolicyer har som målsättning att förbättra barns matvanor, undervisning om hälsosam mat och livsstil och att minska övervikt och fetma bland barn.
  • Godis och snacksutbudet begränsas i de flesta länders policyer, vissa tillåter dem ibland och andra har totalförbud.
  • Ungefär hälften av länderna har någon form av regler kring utbudet i försäljningsautomater.
  • Många har förbud mot marknadsföring av ohälsosam mat i skolan

I workshopen framkom att många länder upplever gemensamma utmaningar kring bland annat önskemål från elever och föräldrar på ett mer onyttigt utbud i skolan, upphandling av livsmedel och man önskar bättre bevis på att skolmat har positiva effekter på hälsa och skolprestation. Framgångsfaktorer som lyfts fram är samverkan och engagerade lärare och rektorer. Härligt nytänkande kommer från School Health Plan i Storbritannien (kolla filmen på http://www.schoolfoodplan.com/film/) där man tänkt nytt och långt. I deras 16-punkts program ingår kostnadsfri skolmat till alla elever mellan 7-9 år

Ansvariga för kartläggningen är JRC (Joint Research Centre) - EU-kommissionens egen vetenskapsavdelning utanför Milano i Italien. De ger vetenskaplig och teknisk rådgivning och stöd huvudsakligen till beslutsfattare i de övriga avdelningarna av kommissionen. Folkhälsa och skolmat är ett nytt forskningsområde för JRC.

Rapporten och workshopen är en mycket viktig och intressant startpunkt. Det är förvånande att vi hittills inte utbytt mer erfarenheter på skolmatsområdet i Europa. I nästa steg vore det mycket intressant att följa upp hur det ser ut i verkligheten ute på skolorna i de olika länderna. Vi har mycket att lära från varandra och jag hoppas vi kan få till mer erfarenhetsutbyte kring skolmåltider i Europa - både i teori och praktik. 


måndag 11 augusti 2014

Nu finns "Slaget om skolmaten" på film

Under Almedalsveckan anordnade kompetenscentrumet för måltider i vård, skola och omsorg "De offentliga måltidernas dag" den 1 juli. Dagens första seminarium "Slaget om skolmaten" tog upp frågan om hur kommunerna ska hantera alla de krav och önskemål som finns rörande skolmåltiderna. Vi har tidigare bloggat från seminariet.

Nu finns seminariet i sin helhet (1 tim 18 min) på film på Livsmedelsverkets webbplats, www.slv.se/almedalen.

fredag 4 juli 2014

Måltider i vård, skola och omsorg


Jag har svårt att se att det finns något bättre sätt att avsluta arbetet innan semestern än med en hellyckad satsning för de offentliga måltiderna i Almedalen. Efter att ha arbetat i och med de offentliga köken i landet under hela yrkeslivet är det en obeskrivligt go känsla att se och höra alla människor runt omkring som på olika sätt bidrar till en positiv utveckling av branschen.

Efter semesterledigheten är vi tillbaka med full fart igen. Under hösten ska vi sedan utvärdera och avsluta vårt projekt som ska slutredovisas vid årsskiftet.

För några veckor lägger vi nu arbetet med de pedagogiska verktygen kring skolmåltiderna, vårt arbete med att ta fram förslag på hur måltiderna inom äldreomsorgen ska förbättras och alla andra roliga arbetsuppgifter vi har på gång åt sidan.

Med önskan om en riktigt skön sommar!