måndag 23 februari 2015

Håll koll på risprodukter i förskolan


En undersökning av ämnet arsenik i risprodukter fick stor uppmärksamhet i förra veckan. Livsmedelsverket har tidigare uppmärksammat detta problem och ger sedan 2012 särskilda råd kring risprodukter. De kan sammanfattas i följande punkter: 
  • Undvik risdrycker till barn under sex år. Välj istället andra berikade vegetabiliska drycker (t ex havre- och sojadrycker). Risdrycker går bra att servera i skolan och till andra matgäster över sex år.
  • Använd inte enbart risbaserad gröt och välling till barn under sex år utan variera med andra produkter.
  • Vanligt ris och risprodukter (inklusive riskakor) går bra att ge till barn i alla åldrar, men variera mellan olika produkter och variera mellan ris, potatis, pasta och andra cerealier.
Toxikologerna konstaterar också att halterna arsenik inte utgör någon akut hälsorisk, men det är önskvärt att exponeringen för arsenik är så låg som möjligt, särskilt hos små barn. 
 


Nya undersökningar kommer göras och informationen uppdateras löpande.

torsdag 12 februari 2015

Vem vill jobba med oss?

Vi behöver förstärkning till vårt team för att kunna genomföra de regeringsuppdrag vi fått och förväntas få.
Nu hoppas vi på att de som vill vara med på tåget och bidra till att genomföra århundradets satsning på offentliga måltider söker jobben. I dagsläget ser vi ett behov av ytterligare fem personer som med sin kunskap och erfarenhet kompletterar oss andra i teamet.


Se annonsen här

onsdag 7 januari 2015

Kompetenscentrum för vård, skola och omsorg lever vidare!

"Livsmedelsverket ges fortsatt uppdrag att driva och vidareutveckla kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg" - så står det i årets regleringsbrev från Regeringen till Livsmedelsverket. OERHÖRT glädjande tycker vi såklart men det kanske allra roligast är att vi förstår att det är många som gläds med oss. Tack till alla organisationer och enskilda personer som under hösten på olika sätt framförde synpunkter och påtalade värdet av fortsatt arbete med kompetenscentrum.

Nu väntar spännande diskussioner med vår uppdragsgivare och planering kring vårt framtida arbete innan vi drar igång för fulla segel igen. Den utvärdering som vi gjorde i höstas av det arbete vi hittills gjort ger en bra vägledning kring vad vi bör satsa på för aktiviteter framöver. 
Har du synpunkter, tips och idéer på vad vi ska satsa på, maila då till eva.sundberg@slv.se 

Läs pressmeddelandet om uppdraget på Livsmedelsverkets webbplats här

God fortsättning på det nya spännande året 2015!

fredag 19 december 2014

Tack och hej - leverpastej!


Vår projekttid är nu slut och vi har i dag satt sista punkten i utkastet till vår slutrapport. I den sammanfattar och för vi en diskussion kring det vi gjort och inte hunnit göra under vår projekttid. Den utvärdering av projektet som gjorts av externa aktörer under hösten visar att väldigt många är väldigt nöjda med det arbete vi gjort under de dryga tre år vi varit i gång. Men utvärderingen visar också att vi inte lyckats med utmaningen att få med så många fler än ”de redan frälsta” på måltidståget, exempelvis skolledare och äldreomsorgschefer.
Utvärderingen visar också att några av våra viktigaste framgångsfaktorer varit vår tillgänglighet, att vi arbetet utåtriktat och sist men inte minst att vi haft helhet och matglädje som ledord i vårt arbete.

Det finns en sådan potential i att exempelvis ta tillvara måltiderna på förskolorna för att redan där ge våra barn kunskap och positiva upplevelser kring mat och måltider, att använda skolmåltiderna som ett pedagogiskt verktyg i större utsträckning, att se till att måltiderna inom äldreomsorgen blir en del av omsorgen och en höjdpunkt på dagen och att maten på våra sjukhus hamnar i magen och bidrar till tillfrisknande. 

Vi har nu skapat ett nav för fortsatt utveckling och hoppas på att Livsmedelsverket även fortsättningsvis ska få förutsättningar att stödja kommuner och landsting i arbetet med att utveckla de offentliga måltiderna på liknande sätt som vi gjort under projekttiden, något som vi i skrivande stund inte vet något om.


Det har varit en ynnest och jag har sett det som ett hedersuppdrag att leda detta fantastiska team som så helhjärtat gått in för uppdraget att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.
Stort tack till er som följt oss på måltidsbloggen och som på olika sätt kommenterat och fört dialog med oss via denna kanal.

Med förhoppning om en riktigt God Jul och Gott Nytt År! 

/Eva Sundberg, projektledare

onsdag 17 december 2014

Kommentera förslag till uppdaterade kostråd

Våra kollegor på Livsmedelsverket har uppdaterat kostråden och önskar nu synpunkter på förslagen. Huvudbudskapen i de nya råden är mer mat från växtriket och mindre från djurriket, att äta lagom mycket, det vill säga inte mer än man behöver, och att röra på sig varje dag.

De uppdaterade råden utgår från de Nordiska näringsrekommendationerna, som bygger på den samlade aktuella forskningen inom mat och hälsa. Även miljöhänsyn vägs in på ett nytt sätt.

Läs mer på denna webblänk:
Öppen konsultation om uppdaterade svenska kostråd

Skicka in synpunkter och förslag senast den 31 januari 2015!

tisdag 16 december 2014

Bra mellanmål viktigt för äldre patienter på sjukhus!


Får sjuka äldre patienter i sig tillräckligt med näring till lunch och middag? Detta var frågan som Johanna Bengtsson och Emelie Hjelm vid Umeå universitet bestämde sig för att ta reda på. Med kamera och våg gav de sig ut på en av sjukhusets geriatriska avdelningar och har nu sammanställt resultatet i sin uppsats.

Två dagars huvudmåltider (E-kost lunch och middag) registrerades. Detta blev tillsammans 74 fotograferade och beräknade tallrikar.

Resultaten visar ett alltför lågt intag av många näringsämnen. Proteinstaplarna i diagrammet nedan talar sitt tydliga språk. Bra mellanmål behövs, menar författarna.
 
Proteininnehåll i uppäten mat, geriatrisk avdelning,74 tallrikar.
Den vänstra stapeln visar rekommendation. Andra från vänster visar matens innehåll. Stapel tre och fyra är männens respektive kvinnornas intag.

I genomsnitt åt patienterna för lite mat. Trots att några hade god aptit och åt upp allt på tallriken. Här nedan tre bilder från dag två. Wallenbergare med gräddsås samt två ganska representativa tallrikar när patienten ätit upp. Uppsatsen i sin helhet kan du läsa här. (Bilderna finns inte i Uppsatsen)  

Wallenbergare med gräddsås


Patient nr 5


Patient nr 16

 
måndag 15 december 2014

En bra måltid

Vi är stolta och glada över att vår modell för att beskriva måltidskvalitet i form av ett pussel är så uppskattad och används av många. Det visar de utvärderingar som gjorts om vad vi gjort i projektet. 

Vi har ofta kallat pusslet för måltidspusslet utan någon djupare eftertanke. Nu har vi fått information att ordet Måltidspusslet är varumärkesskyddat av ett företag. Vi ber om ursäkt och har tagit bort ordet från våra material och från webben.

Vi kommer däremot fortsätta att använda bilden av pusslet för att beskriva hur en bra måltid ska vara.