fredag 4 juli 2014

Måltider i vård, skola och omsorg


Jag har svårt att se att det finns något bättre sätt att avsluta arbetet innan semestern än med en hellyckad satsning för de offentliga måltiderna i Almedalen. Efter att ha arbetat i och med de offentliga köken i landet under hela yrkeslivet är det en obeskrivligt go känsla att se och höra alla människor runt omkring som på olika sätt bidrar till en positiv utveckling av branschen.

Efter semesterledigheten är vi tillbaka med full fart igen. Under hösten ska vi sedan utvärdera och avsluta vårt projekt som ska slutredovisas vid årsskiftet.

För några veckor lägger vi nu arbetet med de pedagogiska verktygen kring skolmåltiderna, vårt arbete med att ta fram förslag på hur måltiderna inom äldreomsorgen ska förbättras och alla andra roliga arbetsuppgifter vi har på gång åt sidan.

Med önskan om en riktigt skön sommar!

onsdag 2 juli 2014

Stort kliv framåt!

De offentliga måltidernas dag i Almedalen blev precis den succé som vi hoppats på. Vår seminarielokal och den fantastiskt fina trädgården utanför blev en mötesplats för eldsjälar, branschaktörer, kockar, politiker och helt vanlig folk som alla diskuterade måltider inom vård, skola och omsorg.
Som värdar för dagen är vi så klart jäviga men vår uppfattning så här dagen efter är att den innebar ett lyft för den offentliga måltidsbranschen. Måltiden, maten och smaken fick stort utrymme i diskussionerna.
Något som genomsyrade dagen var den samstämmighet som rådde om behovet av samverkan och att på många håll få in de mjukare värdena kring måltiden.
 
 
Våra tre viktigaste insikter från denna dag:
 • Helt rätt att anordna en heldag kring offentliga måltider.
 • Lösningarna är enkla men systemen är svåra att ändra på - hög tid att förenkla i stället för att komplicera.
 • Skyll/vänta inte på chefen eller politikerna - verka för utveckling där du står.
 


Mötet mellan mat och vård

"Sjukhusmåltiden - var finns matgästen i mötet mellan måltiden och vården?" - det var rubriken för eftermiddagens seminarium i Almedalen på de offentliga måltidernas dag den 1 juli. Seminariet genomfördes i samarbete med Sjukhusläkarna, Livsmedelsakademin och oss på Livsmedelsverket. Under ledning av moderatorn Hans Naess fick vi vara med om en intressant, konstruktiv och dessutom rolig paneldiskussion.

Med i panelen var  Bengt von Zur-Mühlen, Sjukhusläkarna, Maria Biörklund Helgesson, Livsmedelsakademin, Michael Allerup Nielsen, Herlevs sjukhus, Heléne Ambjörnson, Kungälvs sjukhus och Gudrun Brunegård (KD) landstingsråd.

Nedan några citat från panelen:
 • Sjukhusmaten saknar sinnlighet, doft och smak
 • Utgår från personalen och inte från matgästens behov
 • Dietisterna måste arbeta mer med maten i praktiken och inte fokusera så mycket på teori och näringsberäkningar
 • Viktigt att läkarna engagerar sig mer kring måltiderna
 • Med eget kök på sjukhusen blir beslutsvägarna kortare och det är lättare att göra justeringar
 • Måltiden är en viktig del av behandlingen på sjukhus
 • Det finns en stor rädsla att göra fel i en värld som är präglad av hierarki och detaljstyrning
 • Viktigt att sjukhusledningen är engagerad kring måltiderna
 • Svinnet minskar när maten är god och äts upp!
Sjukhusmaten är en bubblare i det offentliga måltidssverige!

tisdag 1 juli 2014

Slaget om skolmaten

Nu är äntligen Almedalen i gång! Vi rivstartade vår dag om offentliga måltider med en het drabbning kring skolmat. I två paneldebatter möttes först företrädare för olika viljeyttringar kring skolmaten och därefter myndigheter och politiker. Den första panelen illustrerade några av de olika drivkrafter som finns kring skolmåltidens utveckling idag. Medverkade gjorde Cecilia Blidö från Naturlig mat i skolan, Jonas Paulsson från Köttfri måndag, och Anette Gustawson som drivit frågan kring svenskt kött i sin kommun. Många starka viljeyttringar som inte alltid går ihop. Camilla Grandin, kostchef i Håbo kommun, gav inblick i kostchefens roll i att hantera alla olika önskemål och i vissa fall självutnämnda experter. Utveckling och engagemang är bra men vem och vilka ska man lyssna på? Det har blivit allt populärare att föräldrar och elever försöker få igenom sina preferenser på mat som specialkost av etiska skäl. Detta är inte vägen fram ansåg Brittis Benzler, regionråd (v), att lyfta kvaliteten på skolmåltiden kan inte göras som enskilda lösningar för små elevgrupper. Eskil Erlandsson, landsbygdsminister (c) höll med och ville se fler kommuner som sätter måltiderna först och antar en lokal mat och måltidspolicy.

Anna Ekström, GD på Skolverket poängterade att skolmåltiden ska bidra till barnens utveckling och inlärning. Men hon var också tydlig med att Skolverket inte kan eller vill föreskriva exakt vad som ska serveras utan hänvisade till råd och rekommendationer från Livsmedelverket. Brittis Benzler sa att det inte är debatten om vad som är hälsosam mat vi ska ha den lokala politiken till. Det är inte politikerna bra på. Näringsrekommendationerna bör vara basen och debatten bör lyftas en nivå.

Debatten och önskemål om höjd kvalitet är bra det tyckte alla paneldeltagare, men Eskil Erlandson menade även att vi kommer aldrig kunna göra alla nöjda samtidigt. Stig Orustfjord, Livsmedelsverkets GD tryckte på vikten av inte tappa helheten – det handlar både om vad och hur eleverna äter. Han tryckte också på att om alla ska få enskilda intressen tillgodosedda kommer inte resurserna räcka till de som verkligen behöver anpassad mat av medicinska skäl.

Många i publiken bidrog med frågor och synpunkter. Gösta Rik, skolkock (och måltidspedagog!) i Tyresö kommun, ställde sig upp på slutet och bad alla inblandade att sluta kasta frågan uppåt. Alla måste våga ta enskilt ansvar. Ett viktigt inlägg som gav gehör bland deltagarna. En annan i publiken lyfte frågan om vem som tar ansvar för VAD barnen äter av alla som serveras. Även Camilla Grandin tog upp detta genom att efterfråga bättre samverkan med pedagogerna i måltidssituationen.

Pär Bergkvist modererade skickligt seminariet och har även lyft problematiken i senaste numret av Magasin Måltid (nr 14). Pär hade som vision att ta ett par steg framåt i frågan men frågade sig på slutet om vi verkligen hade gjort det. Detta ÄR ett spretigt och komplext område!

I eftersnacket snappade vi upp många positiva kommentarer. Ämnet var mycket uppskattat och många såg det som en stor framgång att Skolverkets GD involverades, men elevorganisationen SVEA saknade elevrepresentanter i panelen. Många instämde i att en större tydlighet behövs på alla nivåer. Politiker och myndigheter behöver vara tydliga med visioner och råd, men tydligheten och stoltheten måste också finnas på lokal nivå bland såväl kostchefer, skolkockar, lärare och rektorer. Att de egna skolmåltiderna är bra och värda att värna om. Seminariet visade att många krafter finns och alla behöver se sin roll i att utveckla måltiderna i skolan.

Anna Ekström, Stig Orustfjord, Eskil Erlandsson, Brittis Benzler och Pär Berkvist

måndag 16 juni 2014

Fullmatad dag i Almedalen

Under Almedalsveckan anordnas tisdagen den 1 juli de offentliga måltidernas
dag. Det blir en dag fylld av seminarier, debatter och samtal kring skolmåltider,
livsmedelsupphandling, sjukhusmåltider och måltider inom äldreomsorgen.

Programmet är nu helt klart och alla aktörer som är involverade har gjort ett bra
jobb för att få ihop dagen och erbjuda intressanta seminarier. Välkommen att vara
med! Ifall du inte är på plats så sprid gärna till kollegor och vänner som ska dit.

Är du nyfiken på vilka fler seminarier under Almedalsveckan som
Livsmedelsverket kommer att medverka på så hittar du dem här

torsdag 12 juni 2014

Dialogmöte kring kostrekommendationerna

Den 27 maj träffade vi representanter från Dietisternas riksförbund, Kost och Näring, HFS-nätverket (Hälsofrämjande sjukhus) och Livsmedelsakademin för en inledande diskussion kring behov av förändrade kostrekommendationer för sjukhus och äldreomsorg med utgångspunkt från NNR 2012.  På mötet saknades tyvärr representation från Socialstyrelsen som även de fått en inbjudan.

Vi hade livliga diskussioner kring om något behöver ändras, vad som i så fall ska ändras, hur det ska ändras och vem som ska göra det.

Alla var rörande överens om att ett omtag behövs, inte bara en anpassning till nya referensvärden från NNR. Vi ser mötet den 27 maj som starten på detta viktiga och spännande arbete.  Vi i kompetenscentret har nu bollen att driva frågan vidare, nästa steg är att involvera Socialstyrelsen

I väntan på något faktiskt resultat från detta arbete så rekommenderar vi att man fortsättningsvis utgår från de riktlinjer som används idag.

Med på mötet var: Kost & Näring: Karin Henningsson och Marita Westerlund, DRF: Carin Andersson, Barbro Karelius och Ylva Orrevall. Livsmedelsakademin: Maria Biörklund Helgesson. HFS: Susanne Ask, Eva-Lena Eliasson, Kristina Sjöholm och  Anna Stubbendorf  som saknas på bilden. Livsmedelsverket: Inger Stevén, Eva Sundberg, samt Anna-Karin Quetel som tog bilden.

fredag 23 maj 2014

Skolor och elever sökes!

Hur mycket frukt och grönsaker äter barn och ungdomar i Sverige? Livsmedelsverket söker nyfikna skolelever som vill vara forskningsassistenter för en dag och ta reda på det. Deltagarna ska under en dag anteckna hur mycket frukt och grönsaker de äter, både i skolan och hemma. Eleverna får delta i riktig forskning samtidigt som de lär de sig mer om vad maten innehåller och hur den påverkar hälsan.
Eleverna kommer under en dag att registrera hur mycket frukt och grönsaker de äter, både i skolan och hemma. Varje klass kommer därtill att dokumentera – i
ord och bild – hur serveringen av grönsaker ser ut i skolrestaurangen. 

Uppmuntra gärna skolorna i ditt kontaktnät att vara med då detta ger viktig kunskap om barn och ungdomars matvanor och hur skolmåltiden kan påverka.
Läs mer och anmäl här:http://forskarfredag.se/gronsaksforsoket/